Tookoha hugieen

Dietonus

Kõik ettevõtted on pühendunud oma külaliste eest hoolitsemisele. Eriti kehtib see projektide kohta, millel on oma töös keerulisi materjale. Tööandja peab olema väga kaitstud ja sellistes tingimustes tegutsevate inimeste tervis.

"Majandusministri 8. juuli 2010. a määrus tegelikult on minimaalsed nõuded töökoha usalduse ja hügieeni kohta, mis on seotud plahvatusohtliku keskkonna kerge esinemisega töökohal", sunnib tööandjat välja töötama plahvatuskaitse dokumendi. See kehtib kahtlemata ainult ettevõtetele, kus võetakse tuleohtlikke materjale, mis võivad õhuga plahvatusohtlikku keskkonda põhjustada. Sellised ained võivad sisaldada ka vedelikke, gaase, samuti peenjahvatatud tahkeid aineid, st tolmu.

Kasutades ohtlikke ja tuleohtlikke aineid, mida töötajad puutuvad kokku, on esmajoones vajalik tuvastada potentsiaalselt plahvatusohtlikud ruumid. Kui need on juba märgitud, vaadake palun sissejuhatuses nimetatud ministri määrust.

Selles räägitakse sellest, milliseid materjale tööandja peaks tegema. Määruse punktis 4.4 märgitakse, et ta viib läbi kogu riskianalüüsi, mis on ühendatud töökohal plahvatusohtliku keskkonna esinemise korral. Seetõttu on olemas nn "riskihindamine", mis sisaldab muu hulgas järgmisi elemente: \ t

a plahvatusohtliku keskkonna tõenäosus, \ tb plahvatusohtliku keskkonna esinemise võimalik aeg; \ tc eluea tõenäosus ja süüteallikate aktiveerimine, näiteks elektrostaatiline väljavool, \ td tööandjalt toetatavad rajatised, sisu ja segud, \ tprotsesside vahel, mis nende vahel toimuvad ja nende koostoimed, \ te võimaliku plahvatuse mõju eeldatav suurus.

Olulist tähelepanu pööratakse naaberruumidele, mis võivad olla mingil viisil seotud plahvatusohtlike alade avadega isegi ventilatsiooni kaudu. Ohu kujul ei ole nad ka kena.

Pärast täieliku riskianalüüsi saavutamist on kohustuslik tööandja vastavalt reeglile 7.1 olemas ka plahvatuskaitse dokumendi töö.

Plahvatuskaitse dokument peaks olema koostatud mõnest suurest osast, sisaldama loetelu asjadest ja tööandjate avaldustest inimeste kohta, kes seda soovivad. Dokumendi peamised elemendid on: plahvatusohtlike keskkondade ja süüteallikate loetelu, plahvatuste vältimiseks kasutatavate preparaatide kirjeldus, teave dokumentide ajakohastamise kuupäevade kohta, põlevate materjalide kirjeldus, plahvatusohu hindamine, võimalikud plahvatusstsenaariumid ja tõendavad dokumendid. Plahvatuskaitse dokumendis peaks olema ka graafika ja rajatiste plaanid.

Eespool nimetatud dokumentatsiooni nõuetekohase koostamise mõttes on väärt ekspertide abi. Külaliste tervis ja kestvus on siiski kõige olulisem ning tasub olla kindel, et nad on riskianalüüsi õigesti läbi viinud.