Riigi julgeoleku elemendid

Käimasolev masin kujutab endast ohtu armastavale töötajale, kes teeb temaga tööd. Sel põhjusel on olnud vajalik paigaldada organisatsioonidesse ohutusseadmeid, säilitades samas tootmisvõimsuse. Komponente ja turvasüsteeme kasutavad peamiselt väliskapitaliga tootmisettevõtted masinate ja tehnoloogiliste vormide, masinatootjate ja tehnoloogiliste liinide partnerite kindlustamiseks.

Poolas on seda iseloomustav dokument muu hulgas Majandusministri 30. oktoobri 2002. a määrus miinimumnõuete osas, mis puudutavad töötajate töökohas kasutatavate masinate funktsioonide usalduse ja hügieeni nõudeid (ajakiri nr 191, punkt 1596, muudetud. Õigusaktides ja seadustes on sätestatud, et masin peab olema üheaegselt varustatud ühe hädaseiskamisseadmega, mis tagab ohu kõrvaldamise või vältimise. Erandiks on masinad, kus ohutuslüliti ei vähenda ohtu, sest käitumisetapil seda survet ei avaldata, kuid ei takista lisaks ohtu. Kõige populaarsemad lülitid on: lülitid ja elektromagnetilised ohutusblokid organisatsioonides ja tehnoloogilised edusammud, ohutut tööd piiravad lülitid toidu- ja farmaatsiasektoris (suur tugevus ja võimsus oluliste töötingimuste jaoks, magnetilised turvakytked ja kodeeritud lülitid, jalglülitid. Ohutuslüliti peab olema paigaldatud avatud ja hõlpsasse tööpaika (kaevudes või ukses, olema täpselt äratuntavas korras (punane käepide kollasel taustal, et masina seiskumine oleks võimalik lähima aja jooksul. Masina peatamine on õnnetuste vältimiseks, õnnetuse tagajärgede vähendamiseks ja masina kahjustumise vältimiseks, kui selle olemasolu on halb.