Looduse kontrollimine

Finantskontroll on mis tahes suurettevõtte kontrollimise lahutamatu osa. Kontroll on finantsinstrumentide nõudluse kindlaksmääramine, ettevõtte rahastamismeetodite kasumlikkus, kulud ja kasum ning lisaks majanduslik likviidsus ja kapitali investeeringute tõhususe hindamine.

https://mtea24.eu/ee/

Kontrolli saab kulutada kolmes etapis:- planeerimine,- rakendamine,- kontroll.

Esimest korda kasutati kontrollimist USAs kolmekümnendatel aastatel. Ta tabas vana kontinenti, eelkõige tänu Saksa ettevõtetele. Oleme jälginud selle süstemaatilist arengut alates 1950. aastatest. Ta tuli meie maailma esmalt tänu rahvusvahelistele korporatsioonidele, kuigi üha enam väikeseid ettevõtteid, mõnikord isegi mitte täiesti teadlikult, hakkavad kasutama kontrollivahendeid. On lihtne näha, et kontrollimisel peame looma kõikjal, kus need aspektid juhtimises ilmnevad:

- detsentraliseeritud valitsemise süsteem ettevõttes;- täpselt määratletud eesmärkide saavutamiseks on olemas keskendunud ettevõte,- On loodud motivatsioonisüsteem, et tegeleda asjaoluga, et ettevõte tegutseb tõhusamalt;- viiakse läbi juhtimisarvestus, mis võimaldab ratsionaalsete finantsotsuste tegemist;- hästi hallatud süsteem teabe kogumiseks;

Finantskontrolli põhimõtete juurutamine ettevõttesse jõustab automaatselt uute toodete struktuuri. Korrastatakse organisatsiooniline struktuur, rahaliste arvelduste süsteem ja dokumentide ringlus nimes. Nõuetekohase majandusliku kontrolli teostamine ei ole täiendava ilma asjakohaste IT-programmideta. Finantskontrollis pööratakse erilist rõhku ettevõtte efektiivsele juhtimisele, mis ei ole juhtimisarvestusega tegelemisel juhtunud.