Euroopa liit ja poola julgeolek

Julgeolekuküsimused ja funktsionaalsed kontrollid sektoris on peamiselt seotud looduskeskkonna abiga. Proovime näidata, kuidas on EL juhtumiuuringu - atexi juhtumiuuringute põhjal - normaliseerinud tööstusohutusega seotud eeskirju.

Tulenevalt asjaolust, et kogu masinate ja tööriistade osa on ette nähtud kivisöekaevanduste ehitamiseks, kus võib esineda metaani ja söe tolmu plahvatusoht, arutatakse konkreetses töös direktiivi 94/9 / EÜ, mis jõuab nende ohtudeni .

https://maral-g.eu/ee/

1994. aasta märtsis võtsid Euroopa Parlament ja nõukogu vastu nn uus lähenemisviis 94/9 / EÜ, mis käsitleb liikmesriikide õigusnormide reguleerimist võimalike plahvatusohu valdkonnas maapinnale mõeldud tööriistade ja kaitseviiside suhtes, mida nimetatakse atexi direktiiviks. & nbsp; & nbsp; Rooma lepingu artikli 100a sätete rakendamisel on selle peamine eesmärk Põhimõte on tagada sujuv kaubavoog, mis annab olulise plahvatuskaitse. See ei olnud siiski täiuslik etapp plahvatuskaitse ühtlustamise valdkonnas Euroopa organisatsioonis. Peaaegu kakskümmend aastat on inimesed pidanud kohanema mitme nn vana lähenemisviis ATEXi direktiiviga hõlmatud kaupade vabakaubandusele.

Direktiiv 94/9 / EÜ võeti kasutusele 1. juulil 2003, asendades vana lähenemisviisi direktiivid 76/117 / EMÜ ja 79/196 / EMÜ, mis käsitlevad maapinnale mõeldud elektriseadmeid plahvatusohus. ruum ja direktiiv 82/130 / EMÜ, milles räägitakse gaasikaevandustes olevate plahvatusohtlike alade läheduses kasutatavatest elektriseadmetest. Nõusoleku hindamise kord vana lähenemisviisi põhimõttel oli seotud, kuid elektriliste tööriistadega, mis nõudsid kõiki täpseid ohutusnõudeid. Uuringud on näidanud, et elektrilised nõud on ainult süttimisallikad edu keskel. Seoses praeguse, vanade lähenemiste põhimõtetega tähistatud ohtudega, mis on seotud ainult elektrilise iseloomuga ohtudega, on see peaaegu piisav, et saada sügav kaitse ulatus, mida rakendatakse Rooma lepingu määruses 100a.